• Apple iPad Mini 6

  Apple iPad Mini 6

  ฿4000
  N/A
  N/A
  N/A
  N/A
  N/A
  N/A
  N/A
  N/A
  N/A
  TI trade in price*
  Apple iPad Mini 6 64GB Wi-Fi Space Gray

  Apple iPad Mini 6 64GB Wi-Fi Space Gray

  ฿4000
  ฿1000
  ฿0
  ฿0
  ฿0
  ฿4000
  ฿1000
  ฿0
  ฿0
  ฿0
  TI trade in price*
  Apple iPad Mini 6 64GB Wi-Fi Pink

  Apple iPad Mini 6 64GB Wi-Fi Pink

  ฿4000
  ฿1000
  ฿0
  ฿0
  ฿0
  ฿4000
  ฿1000
  ฿0
  ฿0
  ฿0
  TI trade in price*
  Apple iPad Mini 6 64GB Wi-Fi Purple

  Apple iPad Mini 6 64GB Wi-Fi Purple

  ฿4000
  ฿1000
  ฿0
  ฿0
  ฿0
  ฿4000
  ฿1000
  ฿0
  ฿0
  ฿0
  TI trade in price*
  Apple iPad Mini 6 64GB 4G Starlight

  Apple iPad Mini 6 64GB 4G Starlight

  ฿4000
  ฿1000
  ฿0
  ฿0
  ฿0
  ฿4000
  ฿1000
  ฿0
  ฿0
  ฿0
  TI trade in price*
  Apple iPad Mini 6 256GB Wi-Fi Purple

  Apple iPad Mini 6 256GB Wi-Fi Purple

  ฿4000
  ฿1000
  ฿0
  ฿0
  ฿0
  ฿4000
  ฿1000
  ฿0
  ฿0
  ฿0
  TI trade in price*
  Apple iPad Mini 6 256GB 4G Purple

  Apple iPad Mini 6 256GB 4G Purple

  ฿4000
  ฿1000
  ฿0
  ฿0
  ฿0
  ฿4000
  ฿1000
  ฿0
  ฿0
  ฿0
  TI trade in price*
  Apple iPad Mini 6 256GB 4G Starlight

  Apple iPad Mini 6 256GB 4G Starlight

  ฿4000
  ฿1000
  ฿0
  ฿0
  ฿0
  ฿4000
  ฿1000
  ฿0
  ฿0
  ฿0
  TI trade in price*
  Apple iPad Mini 6 256GB 4G Pink

  Apple iPad Mini 6 256GB 4G Pink

  ฿4000
  ฿1000
  ฿0
  ฿0
  ฿0
  ฿4000
  ฿1000
  ฿0
  ฿0
  ฿0
  TI trade in price*
  Apple iPad Mini 6 256GB Wi-Fi Pink

  Apple iPad Mini 6 256GB Wi-Fi Pink

  ฿4000
  ฿1000
  ฿0
  ฿0
  ฿0
  ฿4000
  ฿1000
  ฿0
  ฿0
  ฿0
  TI trade in price*
  Apple iPad Mini 6 64GB 4G Purple

  Apple iPad Mini 6 64GB 4G Purple

  ฿4000
  ฿1000
  ฿0
  ฿0
  ฿0
  ฿4000
  ฿1000
  ฿0
  ฿0
  ฿0
  TI trade in price*
  Apple iPad Mini 6 256GB Wi-Fi Space Gray

  Apple iPad Mini 6 256GB Wi-Fi Space Gray

  ฿4000
  ฿1000
  ฿0
  ฿0
  ฿0
  ฿4000
  ฿1000
  ฿0
  ฿0
  ฿0
  TI trade in price*
  Apple iPad Mini 6 256GB 4G Space Gray

  Apple iPad Mini 6 256GB 4G Space Gray

  ฿4000
  ฿1000
  ฿0
  ฿0
  ฿0
  ฿4000
  ฿1000
  ฿0
  ฿0
  ฿0
  TI trade in price*
  Apple iPad Mini 6 64GB Wi-Fi Starlight

  Apple iPad Mini 6 64GB Wi-Fi Starlight

  ฿4000
  ฿1000
  ฿0
  ฿0
  ฿0
  ฿4000
  ฿1000
  ฿0
  ฿0
  ฿0
  TI trade in price*
  Apple iPad Mini 6 256GB Wi-Fi Starlight

  Apple iPad Mini 6 256GB Wi-Fi Starlight

  ฿4000
  ฿1000
  ฿0
  ฿0
  ฿0
  ฿4000
  ฿1000
  ฿0
  ฿0
  ฿0
  TI trade in price*
  Apple iPad Mini 6 64GB 4G Pink

  Apple iPad Mini 6 64GB 4G Pink

  ฿4000
  ฿1000
  ฿0
  ฿0
  ฿0
  ฿4000
  ฿1000
  ฿0
  ฿0
  ฿0
  TI trade in price*
  Apple iPad Mini 6 64GB 4G Space Gray

  Apple iPad Mini 6 64GB 4G Space Gray

  ฿4000
  ฿1000
  ฿0
  ฿0
  ฿0
  ฿4000
  ฿1000
  ฿0
  ฿0
  ฿0
  TI trade in price*
 • ข้อมูลทางเทคนิค
 • โปรดตอบคำถามเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ:

  {1}
  {2}
  1. Power | พลังงาน | อุปกรณ์เปิดและทำงานปกติใช่หรือไม่ *

   ใช่

   ไม่ใช่

  2. Display | หน้าจอ | หน้าจอมีสภาพดีใช่หรือไม่(รอยขีดข่วนและสึกหรอปกติยอมรับได้) *

   ใช่

   ไม่ใช่

  3. KeysandButtons | ช่องและปุ่มกด | ปุ่มกดอยู่ในสภาพการทำงานที่ดีใช่หรือไม่ *

   ใช่

   ไม่ใช่

  4. Enclosure | ตัวเครื่อง | ตัวเครื่องอยู่ในสภาพดีใช่หรือไม่(รอยขีดข่วนและสึกหรอปกติยอมรับได้) *

   ใช่

   ไม่ใช่

  5. LiquidDamage | ความเสียหายจากของเหลว | อุปกรณ์ไม่มีสภาพโดนของเหลวที่ชัดเจนใช่หรือไม่ *

   ใช่

   ไม่ใช่

  6. Camera | กล้อง | แฟลชของกล้องยังทำงานใช่หรือไม่ *

   ใช่

   ไม่ใช่