• Apple iPad Air 5

  Apple iPad Air 5

  ฿6300
  N/A
  N/A
  N/A
  N/A
  N/A
  N/A
  N/A
  N/A
  N/A
  TI trade in price*
  Apple iPad Air 5 256GB Cellular Starlight

  Apple iPad Air 5 256GB Cellular Starlight

  ฿6300
  ฿1500
  ฿0
  ฿0
  ฿0
  ฿6300
  ฿1500
  ฿0
  ฿0
  ฿0
  TI trade in price*
  Apple iPad Air 5 256GB Wi-Fi Starlight

  Apple iPad Air 5 256GB Wi-Fi Starlight

  ฿6300
  ฿1500
  ฿0
  ฿0
  ฿0
  ฿6300
  ฿1500
  ฿0
  ฿0
  ฿0
  TI trade in price*
  Apple iPad Air 5 64GB Cellular Space Gray

  Apple iPad Air 5 64GB Cellular Space Gray

  ฿6300
  ฿1500
  ฿0
  ฿0
  ฿0
  ฿6300
  ฿1500
  ฿0
  ฿0
  ฿0
  TI trade in price*
  Apple iPad Air 5 64GB Cellular Blue

  Apple iPad Air 5 64GB Cellular Blue

  ฿6300
  ฿1500
  ฿0
  ฿0
  ฿0
  ฿6300
  ฿1500
  ฿0
  ฿0
  ฿0
  TI trade in price*
  Apple iPad Air 5 256GB Wi-Fi Pink

  Apple iPad Air 5 256GB Wi-Fi Pink

  ฿6300
  ฿1500
  ฿0
  ฿0
  ฿0
  ฿6300
  ฿1500
  ฿0
  ฿0
  ฿0
  TI trade in price*
  Apple iPad Air 5 256GB Cellular Blue

  Apple iPad Air 5 256GB Cellular Blue

  ฿6300
  ฿1500
  ฿0
  ฿0
  ฿0
  ฿6300
  ฿1500
  ฿0
  ฿0
  ฿0
  TI trade in price*
  Apple iPad Air 5 256GB Cellular Space Gray

  Apple iPad Air 5 256GB Cellular Space Gray

  ฿6300
  ฿1500
  ฿0
  ฿0
  ฿0
  ฿6300
  ฿1500
  ฿0
  ฿0
  ฿0
  TI trade in price*
  Apple iPad Air 5 64GB Cellular Pink

  Apple iPad Air 5 64GB Cellular Pink

  ฿6300
  ฿1500
  ฿0
  ฿0
  ฿0
  ฿6300
  ฿1500
  ฿0
  ฿0
  ฿0
  TI trade in price*
  Apple iPad Air 5 256GB Wi-Fi Purple

  Apple iPad Air 5 256GB Wi-Fi Purple

  ฿6300
  ฿1500
  ฿0
  ฿0
  ฿0
  ฿6300
  ฿1500
  ฿0
  ฿0
  ฿0
  TI trade in price*
  Apple iPad Air 5 256GB Cellular Purple

  Apple iPad Air 5 256GB Cellular Purple

  ฿6300
  ฿1500
  ฿0
  ฿0
  ฿0
  ฿6300
  ฿1500
  ฿0
  ฿0
  ฿0
  TI trade in price*
  Apple iPad Air 5 64GB Wi-Fi Pink

  Apple iPad Air 5 64GB Wi-Fi Pink

  ฿6300
  ฿1500
  ฿0
  ฿0
  ฿0
  ฿6300
  ฿1500
  ฿0
  ฿0
  ฿0
  TI trade in price*
  Apple iPad Air 5 256GB Wi-Fi Blue

  Apple iPad Air 5 256GB Wi-Fi Blue

  ฿6300
  ฿1500
  ฿0
  ฿0
  ฿0
  ฿6300
  ฿1500
  ฿0
  ฿0
  ฿0
  TI trade in price*
  Apple iPad Air 5 64GB Cellular Purple

  Apple iPad Air 5 64GB Cellular Purple

  ฿6300
  ฿1500
  ฿0
  ฿0
  ฿0
  ฿6300
  ฿1500
  ฿0
  ฿0
  ฿0
  TI trade in price*
  Apple iPad Air 5 64GB Wi-Fi Starlight

  Apple iPad Air 5 64GB Wi-Fi Starlight

  ฿6300
  ฿1500
  ฿0
  ฿0
  ฿0
  ฿6300
  ฿1500
  ฿0
  ฿0
  ฿0
  TI trade in price*
  Apple iPad Air 5 64GB Wi-Fi Blue

  Apple iPad Air 5 64GB Wi-Fi Blue

  ฿6300
  ฿1500
  ฿0
  ฿0
  ฿0
  ฿6300
  ฿1500
  ฿0
  ฿0
  ฿0
  TI trade in price*
  Apple iPad Air 5 64GB Cellular Starlight

  Apple iPad Air 5 64GB Cellular Starlight

  ฿6300
  ฿1500
  ฿0
  ฿0
  ฿0
  ฿6300
  ฿1500
  ฿0
  ฿0
  ฿0
  TI trade in price*
  Apple iPad Air 5 64GB Wi-Fi Purple

  Apple iPad Air 5 64GB Wi-Fi Purple

  ฿6300
  ฿1500
  ฿0
  ฿0
  ฿0
  ฿6300
  ฿1500
  ฿0
  ฿0
  ฿0
  TI trade in price*
  Apple iPad Air 5 256GB Cellular Pink

  Apple iPad Air 5 256GB Cellular Pink

  ฿6300
  ฿1500
  ฿0
  ฿0
  ฿0
  ฿6300
  ฿1500
  ฿0
  ฿0
  ฿0
  TI trade in price*
  Apple iPad Air 5 256GB Wi-Fi Space Gray

  Apple iPad Air 5 256GB Wi-Fi Space Gray

  ฿6300
  ฿1500
  ฿0
  ฿0
  ฿0
  ฿6300
  ฿1500
  ฿0
  ฿0
  ฿0
  TI trade in price*
  Apple iPad Air 5 64GB Wi-Fi Space Gray

  Apple iPad Air 5 64GB Wi-Fi Space Gray

  ฿6300
  ฿1500
  ฿0
  ฿0
  ฿0
  ฿6300
  ฿1500
  ฿0
  ฿0
  ฿0
  TI trade in price*
 • ข้อมูลทางเทคนิค
 • โปรดตอบคำถามเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ:

  {1}
  {2}
  1. Power | พลังงาน | อุปกรณ์เปิดและทำงานปกติใช่หรือไม่ *

   ใช่

   ไม่ใช่

  2. Display | หน้าจอ | หน้าจอมีสภาพดีใช่หรือไม่(รอยขีดข่วนและสึกหรอปกติยอมรับได้) *

   ใช่

   ไม่ใช่

  3. KeysandButtons | ช่องและปุ่มกด | ปุ่มกดอยู่ในสภาพการทำงานที่ดีใช่หรือไม่ *

   ใช่

   ไม่ใช่

  4. Enclosure | ตัวเครื่อง | ตัวเครื่องอยู่ในสภาพดีใช่หรือไม่(รอยขีดข่วนและสึกหรอปกติยอมรับได้) *

   ใช่

   ไม่ใช่

  5. LiquidDamage | ความเสียหายจากของเหลว | อุปกรณ์ไม่มีสภาพโดนของเหลวที่ชัดเจนใช่หรือไม่ *

   ใช่

   ไม่ใช่

  6. Camera | กล้อง | แฟลชของกล้องยังทำงานใช่หรือไม่ *

   ใช่

   ไม่ใช่