• Apple iPad Mini 6

    Apple iPad Mini 6

    ฿5000
    N/A
    N/A
    N/A
    N/A
    N/A
    N/A
    N/A
    N/A
    N/A
    TI trade in price*
    Apple iPad Mini 6 256GB Wi-Fi Pink

    Apple iPad Mini 6 256GB Wi-Fi Pink

    ฿5000
    ฿1200
    ฿0
    ฿0
    ฿0
    ฿5000
    ฿1200
    ฿0
    ฿0
    ฿0
    TI trade in price*
    Apple iPad Mini 6 64GB 4G Pink

    Apple iPad Mini 6 64GB 4G Pink

    ฿5000
    ฿1200
    ฿0
    ฿0
    ฿0
    ฿5000
    ฿1200
    ฿0
    ฿0
    ฿0
    TI trade in price*
    Apple iPad Mini 6 64GB Wi-Fi Starlight

    Apple iPad Mini 6 64GB Wi-Fi Starlight

    ฿5000
    ฿1200
    ฿0
    ฿0
    ฿0
    ฿5000
    ฿1200
    ฿0
    ฿0
    ฿0
    TI trade in price*
    Apple iPad Mini 6 256GB 4G Space Gray

    Apple iPad Mini 6 256GB 4G Space Gray

    ฿5000
    ฿1200
    ฿0
    ฿0
    ฿0
    ฿5000
    ฿1200
    ฿0
    ฿0
    ฿0
    TI trade in price*
    Apple iPad Mini 6 256GB 4G Pink

    Apple iPad Mini 6 256GB 4G Pink

    ฿5000
    ฿1200
    ฿0
    ฿0
    ฿0
    ฿5000
    ฿1200
    ฿0
    ฿0
    ฿0
    TI trade in price*
    Apple iPad Mini 6 256GB Wi-Fi Purple

    Apple iPad Mini 6 256GB Wi-Fi Purple

    ฿5000
    ฿1200
    ฿0
    ฿0
    ฿0
    ฿5000
    ฿1200
    ฿0
    ฿0
    ฿0
    TI trade in price*
    Apple iPad Mini 6 64GB Wi-Fi Purple

    Apple iPad Mini 6 64GB Wi-Fi Purple

    ฿5000
    ฿1200
    ฿0
    ฿0
    ฿0
    ฿5000
    ฿1200
    ฿0
    ฿0
    ฿0
    TI trade in price*
    Apple iPad Mini 6 64GB 4G Purple

    Apple iPad Mini 6 64GB 4G Purple

    ฿5000
    ฿1200
    ฿0
    ฿0
    ฿0
    ฿5000
    ฿1200
    ฿0
    ฿0
    ฿0
    TI trade in price*
    Apple iPad Mini 6 256GB 4G Purple

    Apple iPad Mini 6 256GB 4G Purple

    ฿5000
    ฿1200
    ฿0
    ฿0
    ฿0
    ฿5000
    ฿1200
    ฿0
    ฿0
    ฿0
    TI trade in price*
    Apple iPad Mini 6 256GB 4G Starlight

    Apple iPad Mini 6 256GB 4G Starlight

    ฿5000
    ฿1200
    ฿0
    ฿0
    ฿0
    ฿5000
    ฿1200
    ฿0
    ฿0
    ฿0
    TI trade in price*
    Apple iPad Mini 6 64GB Wi-Fi Space Gray

    Apple iPad Mini 6 64GB Wi-Fi Space Gray

    ฿5000
    ฿1200
    ฿0
    ฿0
    ฿0
    ฿5000
    ฿1200
    ฿0
    ฿0
    ฿0
    TI trade in price*
    Apple iPad Mini 6 64GB 4G Starlight

    Apple iPad Mini 6 64GB 4G Starlight

    ฿5000
    ฿1200
    ฿0
    ฿0
    ฿0
    ฿5000
    ฿1200
    ฿0
    ฿0
    ฿0
    TI trade in price*
    Apple iPad Mini 6 256GB Wi-Fi Starlight

    Apple iPad Mini 6 256GB Wi-Fi Starlight

    ฿5000
    ฿1200
    ฿0
    ฿0
    ฿0
    ฿5000
    ฿1200
    ฿0
    ฿0
    ฿0
    TI trade in price*
    Apple iPad Mini 6 256GB Wi-Fi Space Gray

    Apple iPad Mini 6 256GB Wi-Fi Space Gray

    ฿5000
    ฿1200
    ฿0
    ฿0
    ฿0
    ฿5000
    ฿1200
    ฿0
    ฿0
    ฿0
    TI trade in price*
    Apple iPad Mini 6 64GB Wi-Fi Pink

    Apple iPad Mini 6 64GB Wi-Fi Pink

    ฿5000
    ฿1200
    ฿0
    ฿0
    ฿0
    ฿5000
    ฿1200
    ฿0
    ฿0
    ฿0
    TI trade in price*
    Apple iPad Mini 6 64GB 4G Space Gray

    Apple iPad Mini 6 64GB 4G Space Gray

    ฿5000
    ฿1200
    ฿0
    ฿0
    ฿0
    ฿5000
    ฿1200
    ฿0
    ฿0
    ฿0
    TI trade in price*
  • ข้อมูลทางเทคนิค
  • โปรดตอบคำถามเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ:

    {1}
    {2}
    1. Power | พลังงาน | อุปกรณ์เปิดและทำงานปกติใช่หรือไม่ *

      ใช่

      ไม่ใช่

    2. Display | หน้าจอ | หน้าจอมีสภาพดีใช่หรือไม่(รอยขีดข่วนและสึกหรอปกติยอมรับได้) *

      ใช่

      ไม่ใช่

    3. KeysandButtons | ช่องและปุ่มกด | ปุ่มกดอยู่ในสภาพการทำงานที่ดีใช่หรือไม่ *

      ใช่

      ไม่ใช่

    4. Enclosure | ตัวเครื่อง | ตัวเครื่องอยู่ในสภาพดีใช่หรือไม่(รอยขีดข่วนและสึกหรอปกติยอมรับได้) *

      ใช่

      ไม่ใช่

    5. LiquidDamage | ความเสียหายจากของเหลว | อุปกรณ์ไม่มีสภาพโดนของเหลวที่ชัดเจนใช่หรือไม่ *

      ใช่

      ไม่ใช่

    6. Camera | กล้อง | แฟลชของกล้องยังทำงานใช่หรือไม่ *

      ใช่

      ไม่ใช่