• Apple iPhone 13 Pro

  Apple iPhone 13 Pro

  ฿14500
  N/A
  N/A
  N/A
  N/A
  N/A
  N/A
  N/A
  N/A
  N/A
  TI trade in price*
  Apple iPhone 13 Pro 1TB Silver

  Apple iPhone 13 Pro 1TB Silver

  ฿14500
  ฿0
  ฿4300
  ฿0
  ฿0
  ฿14500
  ฿0
  ฿4300
  ฿0
  ฿0
  TI trade in price*
  Apple iPhone 13 Pro 256GB Silver

  Apple iPhone 13 Pro 256GB Silver

  ฿13500
  ฿0
  ฿4000
  ฿0
  ฿0
  ฿13500
  ฿0
  ฿4000
  ฿0
  ฿0
  TI trade in price*
  Apple iPhone 13 Pro 512GB Graphite

  Apple iPhone 13 Pro 512GB Graphite

  ฿14000
  ฿0
  ฿4200
  ฿0
  ฿0
  ฿14000
  ฿0
  ฿4200
  ฿0
  ฿0
  TI trade in price*
  Apple iPhone 13 Pro 1TB Graphite

  Apple iPhone 13 Pro 1TB Graphite

  ฿14500
  ฿0
  ฿4300
  ฿0
  ฿0
  ฿14500
  ฿0
  ฿4300
  ฿0
  ฿0
  TI trade in price*
  Apple iPhone 13 Pro 512GB Silver

  Apple iPhone 13 Pro 512GB Silver

  ฿14000
  ฿0
  ฿4200
  ฿0
  ฿0
  ฿14000
  ฿0
  ฿4200
  ฿0
  ฿0
  TI trade in price*
  Apple iPhone 13 Pro 256GB Alpine Green

  Apple iPhone 13 Pro 256GB Alpine Green

  ฿13500
  ฿0
  ฿4000
  ฿0
  ฿0
  ฿13500
  ฿0
  ฿4000
  ฿0
  ฿0
  TI trade in price*
  Apple iPhone 13 Pro 128GB Gold

  Apple iPhone 13 Pro 128GB Gold

  ฿12500
  ฿0
  ฿3700
  ฿0
  ฿0
  ฿12500
  ฿0
  ฿3700
  ฿0
  ฿0
  TI trade in price*
  Apple iPhone 13 Pro 512GB Gold

  Apple iPhone 13 Pro 512GB Gold

  ฿14000
  ฿0
  ฿4200
  ฿0
  ฿0
  ฿14000
  ฿0
  ฿4200
  ฿0
  ฿0
  TI trade in price*
  Apple iPhone 13 Pro 512GB Sierra Blue

  Apple iPhone 13 Pro 512GB Sierra Blue

  ฿14000
  ฿0
  ฿4200
  ฿0
  ฿0
  ฿14000
  ฿0
  ฿4200
  ฿0
  ฿0
  TI trade in price*
  Apple iPhone 13 Pro 512GB Alpine Green

  Apple iPhone 13 Pro 512GB Alpine Green

  ฿14000
  ฿0
  ฿4200
  ฿0
  ฿0
  ฿14000
  ฿0
  ฿4200
  ฿0
  ฿0
  TI trade in price*
  Apple iPhone 13 Pro 1TB Alpine Green

  Apple iPhone 13 Pro 1TB Alpine Green

  ฿14500
  ฿0
  ฿4300
  ฿0
  ฿0
  ฿14500
  ฿0
  ฿4300
  ฿0
  ฿0
  TI trade in price*
  Apple iPhone 13 Pro 128GB Silver

  Apple iPhone 13 Pro 128GB Silver

  ฿12500
  ฿0
  ฿3700
  ฿0
  ฿0
  ฿12500
  ฿0
  ฿3700
  ฿0
  ฿0
  TI trade in price*
  Apple iPhone 13 Pro 1TB Gold

  Apple iPhone 13 Pro 1TB Gold

  ฿14500
  ฿0
  ฿4300
  ฿0
  ฿0
  ฿14500
  ฿0
  ฿4300
  ฿0
  ฿0
  TI trade in price*
  Apple iPhone 13 Pro 128GB Graphite

  Apple iPhone 13 Pro 128GB Graphite

  ฿12500
  ฿0
  ฿3700
  ฿0
  ฿0
  ฿12500
  ฿0
  ฿3700
  ฿0
  ฿0
  TI trade in price*
  Apple iPhone 13 Pro 1TB Sierra Blue

  Apple iPhone 13 Pro 1TB Sierra Blue

  ฿14500
  ฿0
  ฿4300
  ฿0
  ฿0
  ฿14500
  ฿0
  ฿4300
  ฿0
  ฿0
  TI trade in price*
  Apple iPhone 13 Pro 256GB Gold

  Apple iPhone 13 Pro 256GB Gold

  ฿13500
  ฿0
  ฿4000
  ฿0
  ฿0
  ฿13500
  ฿0
  ฿4000
  ฿0
  ฿0
  TI trade in price*
  Apple iPhone 13 Pro 256GB Graphite

  Apple iPhone 13 Pro 256GB Graphite

  ฿13500
  ฿0
  ฿4000
  ฿0
  ฿0
  ฿13500
  ฿0
  ฿4000
  ฿0
  ฿0
  TI trade in price*
  Apple iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue

  Apple iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue

  ฿13500
  ฿0
  ฿4000
  ฿0
  ฿0
  ฿13500
  ฿0
  ฿4000
  ฿0
  ฿0
  TI trade in price*
  Apple iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue

  Apple iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue

  ฿12500
  ฿0
  ฿3700
  ฿0
  ฿0
  ฿12500
  ฿0
  ฿3700
  ฿0
  ฿0
  TI trade in price*
  Apple iPhone 13 Pro 128GB Alpine Green

  Apple iPhone 13 Pro 128GB Alpine Green

  ฿12500
  ฿0
  ฿3700
  ฿0
  ฿0
  ฿12500
  ฿0
  ฿3700
  ฿0
  ฿0
  TI trade in price*
 • ข้อมูลทางเทคนิค
 • โปรดตอบคำถามเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ:

  {1}
  {2}
  1. Power | พลังงาน | อุปกรณ์เปิดและทำงานปกติใช่หรือไม่ *

   ใช่

   ไม่ใช่

  2. Display | หน้าจอ | หน้าจอมีสภาพดีใช่หรือไม่(รอยขีดข่วนและสึกหรอปกติยอมรับได้) *

   ใช่

   ไม่ใช่

  3. KeysandButtons | ช่องและปุ่มกด | ปุ่มกดอยู่ในสภาพการทำงานที่ดีใช่หรือไม่ *

   ใช่

   ไม่ใช่

  4. Enclosure | ตัวเครื่อง | ตัวเครื่องอยู่ในสภาพดีใช่หรือไม่(รอยขีดข่วนและสึกหรอปกติยอมรับได้) *

   ใช่

   ไม่ใช่

  5. LiquidDamage | ความเสียหายจากของเหลว | อุปกรณ์ไม่มีสภาพโดนของเหลวที่ชัดเจนใช่หรือไม่ *

   ใช่

   ไม่ใช่

  6. Camera | กล้อง | แฟลชของกล้องยังทำงานใช่หรือไม่ *

   ใช่

   ไม่ใช่